Ch. Falkor

import from Sweden

    
   
" Sea Fire's Faithful Falkor "
  
 Interšampión /  Interchampion
Slovak Grand champion, Slovak champion, Club champion, Champion of Montenegro, Champion of Serbia
5xCACIB, 15xCAC, 2xr.CAC, CAJC, 3x BOB,  Klubový víťaz mladých/Junior Club winner, Klubový víťaz /Club winner
Víťaz špeciálnej výstavy - pes / Winner of special show - male
Pes roka - 2008 - 1.miesto / Male of the year 2008 - 1st place
Ďakujem Ondrejovi Dudášovi za predvádzanie / Many thanks to Ondrej Dudáš for handling
 

 

PRCD: clear
Patella lux: 0/0
PRA: negative

Výsledky sú poslané na databázu vyšetrení CCD
Results are sended to the crestedhealth database

 

Dátum narodenia/Date of bird   -  15.7.2005

Chovateľ/Breeder  -   Ingrid "Ninni" Lindgren, Sweden - Ďakujem/Thank you Ninni.
 
Galéria Falkor Rodokmeň Falkor
Galerie of Falkor Falkor´s Pedigree
Galéria z výstav Falkor
Galerie from shows of Falkor