Klubová výstava - Club show -20.3.2010

rozhodca/judge:  Viera Vítková (Slovakia)

 Falkor -  Výborný 1/ Excelent 1, CAC, BOB

ďakujem Ondrejovi Dudášovi za predvedenie Falkora

thanks to Ondrej Dudáš for handling of Falkor

 

Špeciálna výstava - Special show -6.9.2008

rozhodca/judge:  Eva Schvarczová (Slovakia)

 Falkor -  Výborný 1/ Excelent 1, CAC, BOB

ďakujem Ondrejovi Dudášovi za predvedenie Falkora

thanks to Ondrej Dudáš for handling of Falkor

 

Medzinárodná výstava - International show -

Bratislava 17.8.2008

rozhodca/judge:  Viera Vítková (Slovakia)

 Falkor -  Výborný 1/ Excelent 1, CAC, CACIB

ďakujem Ondrejovi Dudášovi za predvedenie Falkora

thanks to Ondrej Dudáš for handling of Falkor

 

Klubová výstava - Club show -22.3.2008

rozhodca/judge:  Mrs. Iveta Vojteková (Slovakia)

 Falkor -  Výborný 1/Excelent  CAC

 

Špeciálna výstava - Special show -3.11.2007

rozhodca/judge:  Mr. Miroslav Guniš (Slovakia)

 Falkor -  Víťaz špeciálnej výstavy/ Winner of Special show

 

Špeciálna výstava - Special club show -18.2.2007

rozhodca/judge:  Mrs. Iveta Vojteková (Slovakia)

 Falkor -  Výborný 1/Excelent  CAC

 

Svetová výstava - World dog show Poznaň

rozhodca/judge:  Mr Vlastislav Vojtek  (Slovakia)

 Falkor -  Výborný/Excelent 

    
           

 

Zagreb - 25.11.2006

rozhodca/judge: Mrs. Ligita Zake (Latvia)

Falkor -  Výborný 1 CAC/Excelent 1 CAC